New items
Nowoczesne narzędzia kontroli zarządzania w czasach globalnego ryzyka
Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
Zarządzanie jakością : teoria i praktyka
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : teoria i praktyka
Skrypt inspektora ochrony przeciwpożarowej