Nowości
Znowelizowane warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 : przepisy z komentarzem w tym ok. 200 rysunków, skorowidz rzeczowy, 4 aneksy
Wykrywanie kłamstw i oszukiwania : psychologia kłamania i konsekwencje dla praktyki zawodowej
Poradnik służby BHP
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć
Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji organizacji