New items
Fire and Emergency Services Instructor
Kontrola służb specjalnych w Polsce
Psychology of Pandemics : Preparing for the Next Global Outbreak of Infectious Disease
Wstęp do kształtowania kultury bezpieczeństwa : pojęcie ryzyka, świadomości społecznej, integracji oraz kreowania wizerunku jako czynniki wpływające na wzmacnianie odporności wspólnot lokalnych
Cyberagresja : zjawisko, skutki, zapobieganie