New items
Cyberbezpieczeństwo w samorządzie terytorialnym : praktyczny przewodnik
Organisational structure in the process of integration : on the example of iron and steel industry enterprises in Poland
Fire : the battlespace enemy
Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy