New items
Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 2,
Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych stwarzających zagrożenie poza terenem zakładu
Wprowadzenie do zarządzania danymi
Energetyka wodorowa