New items
Handbook of Hazardous Materials Spills Technology
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy
Study Guide for the Third Edition of Hazardous Materials for First Responders : Supplement for the IFSTA-validated manual
Psychospołeczne konsekwencje zwinnego zarządzania w obszarze logistyki
Projektowanie instalacji elektrycznych oraz dobór urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem w pytaniach i odpowiedziach