New items
Lokalny wymiar polityki bezpieczeństwa
Essential MATLAB for Engineers and Scientists
Projektowanie instalacji elektrycznych oraz dobór urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem w pytaniach i odpowiedziach
Psychospołeczne konsekwencje zwinnego zarządzania w obszarze logistyki
Bezpieczeństwo zgromadzeń w Polsce : zarys problematyki