Nowości
Cyberbezpieczeństwo
Katastrofy. 2,
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 1
Europejska unia bezpieczeństwa i obrony : struktury, wizje, perspektywy
Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych : komentarz