New items
Computational Fluid Dynamics : A Practical Approach
Funkcjonowanie krajowego systemu wykrywania skażeń i alarmowania w świetle aktualizacji zagrożeń skażeniami
Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
Kultura bezpieczeństwa społeczności lokalnych. T. 1
Nauki społeczne i ekonomiczne : węzłowe zagadnienia