Nowości
System logistyczny potencjału obronnego RP w XXI wieku /redakcja naukowa Marian Brzeziński
Organizacja bezpieczeństwa : od teorii do praktyki
Podstawy bezpieczeństwa informacji : praktyczne wprowadzenie
Terror\terroryzm : studium przypadku
Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej