New items
Funkcjonowanie krajowego systemu wykrywania skażeń i alarmowania w świetle aktualizacji zagrożeń skażeniami
Uprawnienia operacyjne Policji o charakterze inwigilacyjnym
Wiktymologia kryminalna
Analiza zagrożeń sektorowych dla bezpieczeństwa
Building construction : the firefighter's battlespace