New items
Bezpieczeństwo zgromadzeń i imprez masowych w Polsce : teoria i praktyka
Ekologia : słownik encyklopedyczny
Nowoczesne narzędzia kontroli zarządzania w czasach globalnego ryzyka
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 7
Wybrane zagadnienia z wytrzymałości materiałów