Nowości
ABC oparzeń
Medycyna przedszpitalna w lotniczym pogotowiu ratunkowym
Bezpieczeństwo w dobie cyfrowej transformacji : aspekty prawne, organizacyjne i społeczne
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Fizjologia człowieka : podręcznik dla studentów licencjatów medycznych