Nowości
Położnictwo i ginekologia
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami
Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej
Farmakologia kliniczna : znaczenie w praktyce medycznej
Interna Harrisona. tom II