New items
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych : organizacja systemu i projektowanie działań
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 2,
Logistyka jako narzędzie poprawy jakości i bezpieczeństwa komunikacji w mieście
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : wybrane aspekty
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje