New items
Stany nagłe w medycynie : praktyczny przewodnik postępowania w medycynie ratunkowej
Metodyka zasilania urządzeń przeciwpożarowych w energię elektryczną oraz dopuszczanie wyrobów budowlanych w ochronie przeciwpożarowej : zagadnienia wybrane
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami
Efekt kameleona : psychologia naśladownictwa
Enhancing Disaster Preparedness : from Humanitarian Architecture to Community Resilience / edited by Nuno Martins (Editor), Mahmood Fayazi (Editor), Faten Kikano (Editor), Liliane Hobeica (Editor)