New items
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Fizjologia człowieka : podręcznik dla studentów licencjatów medycznych
System logistyczny potencjału obronnego RP w XXI wieku /redakcja naukowa Marian Brzeziński
ABC intensywnej terapii
Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych