Nowości
Wykrywanie kłamstw i oszukiwania : psychologia kłamania i konsekwencje dla praktyki zawodowej
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Medycyna ratunkowa : nagłe zagrożenia zdrowotne pochodzenia wewnętrznego
Organizacja bezpieczeństwa : od teorii do praktyki
Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej