New items
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 8
Ocena ryzyka zawodowego : praktyczny informator : listy kontrolne, wzory dokumenty
Instalacje elektryczne : budowa, projektowanie i eksploatacja
Psychologia kryminalistyczna : diagnoza i praktyka
Status prawny funkcjonariusza publicznego : ochrona - obowiązki - odpowiedzialność