New items
Pożary : przyczyny, metodyka, przykłady : (wybrane zagadnienia)
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych : organizacja systemu i projektowanie działań
Europejski system banków centralnych a bankowość centralna Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii
Planowanie cywilne : budowanie planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych
Technologie energetyczne