Nowości
Żywienie kliniczne : praktyczne zagadnienia. T. 2
Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej
NFPA 921 : Guide for Fire and Explosion Investigations
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu T. 1,
Podstawy prawa i postępowania administracyjnego