New items
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych w praktyce
Patologie i dysfunkcje w organizacji
Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej