Nowości
Żywienie kliniczne : praktyczne zagadnienia. T. 2
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami
Genetyka medyczna
Interna Harrisona. tom II
Położnictwo i ginekologia