New items
EKG w medycynie ratunkowej. 2
Znowelizowane warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 : przepisy z komentarzem w tym ok. 200 rysunków, skorowidz rzeczowy, 4 aneksy
Poradnik służby BHP
Żywienie kliniczne : praktyczne zagadnienia. T. 2
Fizjologia człowieka : podręcznik dla studentów licencjatów medycznych