New items
Wybrane zagadnienia z wytrzymałości materiałów
Bezpieczeństwo zgromadzeń i imprez masowych w Polsce : teoria i praktyka
Organizacja i funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej w Polsce
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 2
Computational Fluid Dynamics : A Practical Approach