New items
Cyberbroń- broń doskonała : wojny, akty terroryzmu i zarządzanie strachem w epoce komputerów
Planowanie cywilne : budowanie planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych
Structural Fire Engineering
Zakresy spraw bezpieczeństwa wewnętrznego w strukturach organizacyjnych organów i urzędów nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów
Efekt kaskadowy współczesnym wyzwaniem zarządzania kryzysowego