Nowości
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG
Katastrofy. 2,
Wielowymiarowy charakter bezpieczeństwa międzynarodowego i ochrona przed zagrożeniami Federacji Rosyjskiej
Zakresy spraw bezpieczeństwa wewnętrznego w strukturach organizacyjnych Urzędu Prezydenta i Rady Ministrów
Zarządzanie jakością : teoria i praktyka