New items
Efekt kameleona : psychologia naśladownictwa
Przeciwdziałanie suszy : retencja wody w systemie zarządzania kryzysowego Polski
Współczesne problemy bezpieczeństwa
W oblężeniu : życie pod ostrzałem na sarajewskiej ulicy
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje