New items
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Anatomia człowieka : podręcznik i atlas dla studentów licencjatów medycznych
Biochemia : podręcznik dla studentów uczelni medycznych
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu . T. 1,
Davidson - choroby wewnętrzne T. 3