New items
Studenckie prace naukowe
Formacje policyjne w zarządzaniu kryzysowym i ochronie ludności
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : teoria i praktyka
Zakresy spraw bezpieczeństwa wewnętrznego w strukturach organizacyjnych organów i urzędów nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów
Bezpieczeństwo zgromadzeń i imprez masowych w Polsce : teoria i praktyka