Nowości
Davidson - choroby wewnętrzne T. 1
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Położnictwo i ginekologia
System logistyczny potencjału obronnego RP w XXI wieku /redakcja naukowa Marian Brzeziński
Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych