New items
Medycyna przedszpitalna w lotniczym pogotowiu ratunkowym
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Terror\terroryzm : studium przypadku
EKG w medycynie ratunkowej. / 1
Psychologiczne aspekty spostrzegania ekspertów i ich rekomendacji