New items
Cyberbroń- broń doskonała : wojny, akty terroryzmu i zarządzanie strachem w epoce komputerów
Computational Fluid Dynamics : A Practical Approach
Mechanika płynów w inżynierii i ochronie środowiska
Hazardous Materials Chemistry
Bezpieczeństwo zgromadzeń i imprez masowych w Polsce : teoria i praktyka