Nowości
Stany nagłe w medycynie : praktyczny przewodnik postępowania w medycynie ratunkowej
Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu . T. 1,
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć
Scientific Protocols for Fire Investigation