Nowości
Zapewnianie i finansowanie dostępności : praktyczny poradnik dla sektora publicznego
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć
Neurologia
Sztuka współpracy : jak pracować łatwiej i skuteczniej
Davidson - choroby wewnętrzne T. 1