Nowości
Znowelizowane warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 : przepisy z komentarzem w tym ok. 200 rysunków, skorowidz rzeczowy, 4 aneksy
Psychiatria
Fizjologia człowieka : podręcznik dla studentów licencjatów medycznych
Leki w medycynie ratunkowej i intensywnej terapii
Farmakologia kliniczna : znaczenie w praktyce medycznej