New items
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 9
Pożary : kompendium wiedzy
Gry decyzyjne narzędziem w naukach o bezpieczeństwie
Efekt kaskadowy współczesnym wyzwaniem zarządzania kryzysowego
NFPA 921 : Guide for Fire and Explosion Investigations