Nowości
EKG w medycynie ratunkowej. / 1
Biochemia : podręcznik dla studentów uczelni medycznych
Atlas anatomii człowieka : polskie mianownictwo anatomiczne
Genetyka medyczna
Davidson - choroby wewnętrzne T. 2