New items
Obrona cywilna jako element systemu bezpieczeństwa narodowego
Wstęp do kształtowania kultury bezpieczeństwa : pojęcie ryzyka, świadomości społecznej, integracji oraz kreowania wizerunku jako czynniki wpływające na wzmacnianie odporności wspólnot lokalnych
Działania policji w zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych ludzi
Wprowadzenie do zarządzania danymi naukowymi
Skrypt inspektora ochrony przeciwpożarowej