Nowości
Simpson medycyna sądowa
Interna Harrisona. tom I
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami
ABC intensywnej terapii