New items
Wpływ Covid-19 na finanse : polska perspektywa
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : teoria i praktyka
Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych stwarzających zagrożenie poza terenem zakładu
Badania i edukacja w kształtowaniu kompetencji specjalistów bezpieczeństwa wewnętrznego
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : wybrane aspekty