New items
Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej
Medycyna przedszpitalna w lotniczym pogotowiu ratunkowym
Państwo - polityka - bezpieczeństwo wewnętrzne
Znowelizowane warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 : przepisy z komentarzem w tym ok. 200 rysunków, skorowidz rzeczowy, 4 aneksy
Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji organizacji