New items
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Fluid Mechanics, Heat Transfer, and Mass Transfer : Chemical Engineering Practice
Zrozumieć pracujących w nocy : elementy chronofizjologi
Electrical fires and explosions
Smoldering fires