Nowości
ABC oparzeń
Leki w medycynie ratunkowej i intensywnej terapii
Medycyna ratunkowa : nagłe zagrożenia zdrowotne pochodzenia wewnętrznego
Podstawy bezpieczeństwa informacji : praktyczne wprowadzenie
Znowelizowane warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 : przepisy z komentarzem w tym ok. 200 rysunków, skorowidz rzeczowy, 4 aneksy