Nowości
Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej
Zapewnianie i finansowanie dostępności : praktyczny poradnik dla sektora publicznego
Interna Harrisona. tom I
Żywienie kliniczne : praktyczne zagadnienia. T. 1
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami