Nowości
Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych stwarzających zagrożenie poza terenem zakładu
Przystosowanie obiektów, pomieszczeń oraz stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach : dobre praktyki
Planowanie cywilne : budowanie planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych
Smoldering fires
Przeciwdziałanie suszy : retencja wody w systemie zarządzania kryzysowego Polski