Nowości
Davidson - choroby wewnętrzne T. 3
Medycyna ratunkowa : nagłe zagrożenia zdrowotne pochodzenia wewnętrznego
Davidson - choroby wewnętrzne T. 2
Genetyka medyczna
Znowelizowane warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 : przepisy z komentarzem w tym ok. 200 rysunków, skorowidz rzeczowy, 4 aneksy