New items
Medycyna ratunkowa : nagłe zagrożenia zdrowotne pochodzenia wewnętrznego
EKG w medycynie ratunkowej. 2
ABC intensywnej terapii
Państwo - polityka - bezpieczeństwo wewnętrzne
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań