New items
Efekt kameleona : psychologia naśladownictwa
Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej
Znowelizowane warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 : przepisy z komentarzem w tym ok. 200 rysunków, skorowidz rzeczowy, 4 aneksy
Biochemia : podręcznik dla studentów uczelni medycznych
Zapewnianie i finansowanie dostępności : praktyczny poradnik dla sektora publicznego