New items
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 9
Tereny zamknięte integralnym elementem systemu bezpieczeństwa państwa
Pożary : przyczyny, metodyka, przykłady : (wybrane zagadnienia)
Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa w ujęciu systemowym. Budowanie zdolności defensywnych i ofensywnych w infosferze
Toksykologia. 1