New items
Komendanci straży pożarnych województwa kieleckiego i świętokrzyskiego 1950 - 2020
XX-lecie wojny z terroryzmem - bilans i konsekwencje. T. 2,
Bezpieczeństwo na co dzień, zarządzanie w codzienności
Ocena ryzyka zawodowego : zawiera aktualizację o koronawirusa
Doskonalenie kadr administracji samorządu powiatowego w ramach zarządzania kryzysowego na przykładzie powiatu kaliskiego