New items
Handbook of Hazardous Materials Spills Technology
Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa w ujęciu systemowym. Budowanie zdolności defensywnych i ofensywnych w infosferze
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : teoria i praktyka
Terroryzm : źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym
Bezpieczeństwo personalne i strukturalne w trakcie zmian kulturowych