Nowości
Psychologia sądowa : podstawy, badania, aplikacje
Scientific Protocols for Fire Investigation
Psychiatria
Kompendium farmakologii i farmakoterapii : farmakologia Danysza
Wybrane aspekty operacyjnego funkcjonowania systemów bezzałogowych : Badania - Technologie - Bezpieczeństwo / redakcja naukowa Mariusz Feltynowski